Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Bói Toán - Trắc Nghiệm

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16

chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:46

#376
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

12 chòm sao ai là thành viên tích cực của hiệp hội “trai xinh gái đẹp”:
Hạng 1: Thiên Bình
Hạng 2: Sư Tử
Hạng 3: Xử Nữ
Hạng 4: Kim Ngưu
Hạng 5: Bạch Dương
Hạng 6: Song Tử
Hạng 7: Nhân Mã
Hạng 8: Song Ngư
Hạng 9: Cự Giải
Hạng 10: Thiên Yết
Hạng 11: Thủy Bình
Hạng 12: Ma Kết...
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:49

#377
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

12 chòm sao ai có nhãn quang nhất

*Xếp hạng gần cuối bảng là vì chòm sao của bạn không có nhãn quang như những sao khác, không có liên quan đến thị lực của bạn.

Quán Quân: Xử Nữ, 
Á Quân: Bạch Dương, 
Quý Quân: Kim Ngưu, 
Hạng 4: Song Ngư, 
Hạng 5: Song Tử, 
Hạng 6: Sư Tử, 
Hạng 7: Ma Kết, 
Hạng 8: Cự Giải, 
Hạng 9: Nhân Mã, 
Hạng 10: Thủy Bình, 
Hạng 11: Thiên Yết, 
Hạng 12: Thiên Bình....
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:49

#378
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Ai có tài năng diễn xuất thiên bẩm:
Hạng 1: Thiên Yết
Hạng 2: Song Ngư
Hạng 3: Cự Giải...
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:50

#379
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Ai là nhà nghệ thuật tài năng:
Hạng 1: Thiên Bình
Hạng 2: Kim Ngưu
Hạng 3: Song Tử...
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:50

#380
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Top 3 chòm sao có khả năng lãnh đạo:
Hạng 1: Sư Tử
Hạng 2: Nhân Mã
Hạng 3: Thủy Bình...
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:51

#381
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Top 3 chòm sao có ý chí kiên cường:
Hạng 1: Ma Kết
Hạng 2: Bạch Dương
Hạng 3: Xử Nữ...
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:52

#382
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Sao nữ có tính trách nhiệm nhất

Hạng 1: Kim Ngưu, 
Hạng 2: Thiên Bình, 
Hạng 3: Ma Kết, 
Hạng 4: Bạch Dương, 
Hạng 5: Sư Tử....
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:53

#383
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

12 chòm sao ai hóng đến ngày khai giảng nhất:
Quán quân: Bạch Dương
Á quân: Song Tử
Quý quân: Nhân Mã
Hạng 4: Thủy Bình 
Hạng 5: Sư Tử
Hạng 6: Kim Ngưu
Hạng 7: Song Ngư
Hạng 8: Xử Nữ
Hạng 9: Ma Kết
Hạng 10: Cự Giải
Hạng 11: Thiên Bình
Hạng 12: Thiên Yết...
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:53

#384
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Mạnh mẽ nhất, hống hách nhất, hiếu chiến nhất

Quán Quân: Bạch Dương, 
Á Quân: Sư Tử, 
Quý Quân: Nhân Mã, 
Hạng 4: Ma Kết, 
Hạng 5: Kim Ngưu, 
Hạng 6: Song Ngư, 
Hạng 7: Song Tử, 
Hạng 8: Cự Giải, 
Hạng 9: Thiên Yết, 
Hạng 10: Thủy Bình, 
Hạng 11: Xử Nữ, 
Hạng 12: Thiên Bình....
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:54

#385
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Chòm sao hy vọng làm gì cũng được dễ dàng nhất

Hạng 1: Song Ngư, 
Hạng 2: Thủy Bình, 
Hạng 3: Bạch Dương, 
Hạng 4: Sư Tử, 
Hạng 5: Song Tử....
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:56

#386
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

12 chòm sao có thể lực tốt nhất:
Hạng 1: Cự Giải
Hạng 2: Xử Nữ
Hạng 3: Ma Kết
Hạng 4: Thủy Bình
Hạng 5: Sư Tử
Hạng 6: Song Ngư
Hạng 7: Kim Ngưu
Hạng 8: Thiên Bình
Hạng 9: Nhân Mã
Hạng 10: Thiên Yết
Hạng 11: Bạch Dương
Hạng 12: Song Tử...
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:57

#387
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Giác quan thứ 6 của 12 chòm sao

Khi già sẽ mất linh: Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Bình, Ma Kết.

Có lúc linh, có lúc ko linh: Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Thủy Bình.

Vô cùng linh: Sư Tử, Thiên Yết, Nhân Mã, Song Ngư....
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:57

#388
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Chòm sao nào thường xuyên che đậy, lấp liếm tội lỗi của mình:
Quán quân: Thiên Yết
Á quân: Ma Kết
Quý quân: Cự Giải
Hạng 4: Bạch Dương
Hậng 5: Kim Ngưu
Hạng 6: Sư Tử
Hạng 7: Xử Nữ
Hạng 8: Song Ngư
Hạng 9: Thiên Bình
Hạng 10: Song Tử
Hạng 11: Thủy Bình
Hạng 12: Nhân Mã...
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:59

#389
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Các chòm sao làm gì không rõ ràng nhất?

Điều cần làm không rõ ràng: Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Bình.

Nói chuyện không rõ ràng: Song Tử, Xử Nữ, Thủy Bình.

Xài tiền không rõ ràng: Sư Tử, Song Ngư, Cự Giải....
chikaki_asako

on 20/6/2014, 21:59

#390
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Top 5 chòm sao Đối xử với mọi người thật lòng nhất:
Hạng 1: Cự Giải
Hạng 2: Thiên Yết
Hạng 3: Thủy Bình
Hạng 4: Sư Tử
Hạng 5: Song Ngư...
chikaki_asako

on 20/6/2014, 22:01

#391
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Xếp hạng 12 chòm sao ai sẽ nhớ nhất chuyện người khác tốt với mình

Quán Quân: Thiên Yết, 
Á Quân: Xử Nữ, 
Quý Quân: Ma Kết, 
Hạng 4: Song Ngư, 
Hạng 5: Thủy Bình, 
Hạng 6: Cự Giải, 
Hạng 7: Nhân Mã, 
Hạng 8: Song Tử, 
Hạng 9: Sư Tử, 
Hạng 10: Thiên Bình, 
Hạng 11: Kim Ngưu, 
Hạng 12: Bạch Dương....
chikaki_asako

on 20/6/2014, 22:01

#392
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Hồi con nít ngốc nghếch khờ khạo, khi lớn thông minh, tài giỏi hơn người:
Hạng 1: Thiên Yết
Hạng 2: Bạch Dương
Hạng 3: Song Tử
Hạng 4: Ma Kết
Hạng 5: Xử Nữ...
chikaki_asako

on 20/6/2014, 22:02

#393
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Lúc nhỏ không mấy xinh, nhưng trưởng thành thì khác nhiều lắm

Quán Quân: Thiên Bình, 
Á Quân: Thiên Yết, 
Quý Quân: Thủy Bình, 
Hạng 4: Nhân Mã, 
Hạng 5: Song Tử....
chikaki_asako

on 20/6/2014, 22:02

#394
 • avatar

chikaki_asakoThành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: 12 Cung Hoàng Đạo

Top 5 chòm sao không hiểu được giá trị thật của tình yêu:
Hạng 1: Ma Kết
Hạng 2: Nhân Mã
Hạng 3: Thiên Yết
Hạng 4: Song Ngư
Hạng 5: Sư Tử...

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết